ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‍

ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಹುದು.

 

Navakarnataka Publications Private Limited
101, Embassy Centre
Crescent Road
Kumara Park East
Bangalore - 560 001
Phone No.:080 3057 8020 / 22
Mob: 9480686862 / 9980875850