ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

date: 
Monday, 2 January 2017

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮಾತು ಆಡಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಡಿವೈಎಫ್ಐನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ